Công bố các quyết định bổ nhiệm chức vụ Lãnh đạo Công ty

   Chiều ngày 07/8, Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng đã tổ chức công bố các quyết định bổ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên và Phó Tổng Giám đốc Công ty công ty. Ông Trần Đức Thuận – Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Trưởng Ban tổ chức nhân sự Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã đến dự.

Công bố các quyết định bổ nhiệm chức vụ Lãnh đạo Công ty
Hình 1: ông Trần Đức Thuận – Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm trưởng ban tổ chức nhân sự VRG phát biểu tại buổi lễ

   Thay mặt ban lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, ông Trần Đức Thuận đã trao Quyết định bổ nhiệm ông Đỗ Hoàng Sơn giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty. Quyết định miễn nhiệm chức vụ kiểm soát viên Phụ trách chung đối với ông Nguyễn Thiện Sinh. Quyết định bổ nhiệm Võ Thành Phước giữ chức vụ Kiểm soát viên Phụ trách chung.Quyết định bổ nhiệm chức vụ Kiểm soát viên kiêm nhiệm đối với bà Trần Ngọc Diễm – Phó trưởng phòng Tài chính Kế toán Công ty. Hội đồng thành viên Công ty đã quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Thiện Sinh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty.

Công bố các quyết định bổ nhiệm chức vụ Lãnh đạo Công ty
Hình 2: ông Trần Đức Thuận – Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm trưởng ban tổ chức nhân sự VRG (Áo xanh thứ 2 bên phải) trao quyết định cho các cá nhân
Công bố các quyết định bổ nhiệm chức vụ Lãnh đạo Công ty
Hình 3: ông Nguyễn Quốc Việt – Chủ tịch hội đồng thành viên và ông Lê Thanh Hưng – Bí thư Đảng ủy – Tổng giám đốc công ty trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Thiện Sinh

   Phát biểu tại lễ, ông Trần Đức Thuận – Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm trưởng ban tổ chức nhân sự Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam rất vui và chúc mừng các đồng chí được nhận nhiệm vụ mới, chúc mừng Cao su Dầu Tiếng đã kịp thời trong công tác qui hoạch cán bộ. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh, nhiệm vụ được giao trong thời điểm này là vô cùng khó khăn, ông mong rằng, các đồng chí nhận nhiệm vụ hôm nay sẽ cùng với Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban tổng giám đốc dẫn dắt công ty vượt qua khó khăn. Đặt biệt là Kiểm soát viên cần thể hiện vai trò của mình, các đồng chí căn cứ vào mỗi nhiệm vụ của mỗi cá nhân hãy tham gia tiếng nói đối với Hội đồng thành viên trong vấn đề kiểm soát đồng vốn ở các công ty con; giám sát hệ thống văn bản ban hành của HĐTV góp ý chỉnh sửa cho đúng qui định pháp luật.

Công bố các quyết định bổ nhiệm chức vụ Lãnh đạo Công ty

Công bố các quyết định bổ nhiệm chức vụ Lãnh đạo Công ty
Hình 4, 5: Lãnh đạo các cấp chúc mừng các cá nhân được giao nhiệm vụ

Việt Quang

Scroll to Top