Chi bộ cơ sở Cơ quan Đảng – Đoàn tổ chức Đại hội điểm nhiệm kỳ 2020 – 2025

Sáng 14/2, Chi bộ cơ sở Cơ quan Đảng – Đoàn trực thuộc Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng tiến hành tổ chức Đại hội đảng viên, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đây là đơn vị được Đảng bộ Công ty chọn tổ chức Đại hội điểm của các Chi bộ cơ sở. Đến dự có đồng chí Trần Thanh Liêm – Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực BTC Tỉnh ủy Bình Dương; đồng chí Dương Văn Thọ – Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Bình Dương; đồng chí Lê Thanh Hưng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty cùng các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy Công ty và Bí thư các Chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Công ty.

Chi bộ cơ sở Cơ quan Đảng – Đoàn tổ chức Đại hội điểm nhiệm kỳ 2020 – 2025
Hình 1: Đ/c Lê Thanh Hưng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty tặng lãng hoa chúc mừng Đại hội

Theo Báo cáo chính trị của Chi bộ, Chi bộ cơ sở Cơ quan Đảng – Đoàn được thành lập từ ngày 01/01/2019 trên cơ sở đảng viên của 02 cơ quan Đảng ủy Công ty và Đoàn Thanh niên Công ty. Chi bộ đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục và định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; tham mưu kịp thời, hiệu quả cho Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảng và đoàn thể trong toàn Công ty; tham mưu cho Thường trực và Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Công ty làm tốt công đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi. Tổng số đảng viên trong chi bộ hiện tại có 14 đồng chí, trong đó nữ là 09 đồng chí; về kết quả phân loại đảng viên năm 2019 có 14/14 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ (trong đó có 03 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt tỉ lệ 21,4%). Chi bộ được Đảng ủy Công ty đánh giá, được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Chi bộ cơ sở Cơ quan Đảng – Đoàn tổ chức Đại hội điểm nhiệm kỳ 2020 – 2025
Hình 2: Đại biểu dự Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Minh – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Thường trực Công ty nhấn mạnh: Chi bộ được Đảng bộ Công ty chọn tổ chức Đại hội điểm của các Chi bộ cơ sở.  Qua công tác chỉ đạo và theo dõi Đại hội, Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty đánh giá cao sự cố gắng của các đồng chí trong Chi ủy; các đồng chí đã bám sát các văn bản hướng dẫn và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, làm tốt công tác chuẩn bị về mọi mặt, đảm bảo tổ chức Đại hội đúng kế hoạch đề ra.

Chi bộ cơ sở Cơ quan Đảng – Đoàn tổ chức Đại hội điểm nhiệm kỳ 2020 – 2025
Hình 3: Đ/c Nguyễn Văn Minh – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Công ty phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đại hội đã tiến hành bầu cử BCH Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 3 đồng chí; sau đó, Đại hội tiến hành bầu trực tiếp Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ tại Đại hội trong số các đồng chí trúng cử vào BCH; kết quả đồng chí Nguyễn Hoàng Ngọc trúng cử chức danh Bí thư và đồng chí Trần Quyết Thắng trúng cử chức danh Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 với số phiếu đạt 100%.  Đại hội tiến hành bầu đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 2 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết. Đoàn đại biểu của Chi bộ đi dự Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 6 đồng chí (trong đó có 4 đại biểu đương nhiên).

Chi bộ cơ sở Cơ quan Đảng – Đoàn tổ chức Đại hội điểm nhiệm kỳ 2020 – 2025
Hình 4: Đại hội tiến hành bầu cử
Chi bộ cơ sở Cơ quan Đảng – Đoàn tổ chức Đại hội điểm nhiệm kỳ 2020 – 2025
Hình 5: Đ/c Lê Thanh Hưng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, TGĐ Công ty tặng hoa chúc mừng BCH Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 – 2025 với Mục tiêu chung: “Thực hiện tốt việc lãnh đạo công tác tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, người lao động trong đơn vị; chủ động tham mưu kịp thời, chính xác cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Đảng ủy Công ty về các mặt công tác xây dựng đảng, đoàn thể nhằm góp phần xây dựng Đảng và Đoàn thể trong sạch vững mạnh; tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết nội bộ; đẩy mạnh các phong trào thi đua; quan tâm, chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần cho cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn đơn vị”.  Chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng và Đoàn thể: 100 % cán bộ, đảng viên học tập đầy đủ các Nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; 100 % đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; Chi bộ hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; các tổ chức Đoàn thể hàng năm đều đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Chỉ tiêu về đời sống, văn hóa – xã hội: Cán bộ, đảng viên, người lao động tham gia đầy đủ các hoạt động, phong trào VHVN – TDTT do Đoàn thể cấp trên tổ chức. Phấn đấu tiền lương bình quân từ 10 triệu đồng/người/tháng trở lên. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, triển khai học tập đầy đủ các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ và công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng./.

Chi bộ cơ sở Cơ quan Đảng – Đoàn tổ chức Đại hội điểm nhiệm kỳ 2020 – 2025
Hình 6: Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025
Chi bộ cơ sở Cơ quan Đảng – Đoàn tổ chức Đại hội điểm nhiệm kỳ 2020 – 2025
Hình 7: Đ/c Nguyễn Hoàng Ngọc – Bí thư Chi bộ tặng hoa và quà cho các đồng chí thôi tham gia cấp ủy
Chi bộ cơ sở Cơ quan Đảng – Đoàn tổ chức Đại hội điểm nhiệm kỳ 2020 – 2025
Hình 8: Đ/c Nguyễn Hoàng Ngọc – Bí thư Chi bộ trao Giấy khen cho đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019

 Văn Hi

Scroll to Top