ĐẢNG ỦY CÔNG TY TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG, CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHO CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ ĐỐI TƯỢNG 4 NĂM 2018


Hình 1: Đồng chí Nguyễn Văn Minh – Phó bí thư Đảng ủy – Phó tổng giám đốc thường trực công ty phát biểu tại lễ khai giảng

Từ ngày 16 đến ngày 18/05/2018, tại Hội trường Bệnh viện Đa khoa Cao su Dầu Tiếng, Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Bình Dương tổ chức Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho 88 cán bộ lãnh đạo, quản lý đối tượng 4 năm 2018. Dự Lễ khai giảng có Thạc sĩ Tô Văn Sơn – Phó Hiệu trưởng Trường chính trị tỉnh Bình Dương và ông Nguyễn Văn Minh – Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Tổng Giám đốc Thường trực Công ty.


Hình 2: Thạc sĩ Tô Văn Sơn – Phó hiệu trưởng trường chính trị tỉnh Bình Dương triển khai nội dung các chuyên đề với lớp học

Học viên tham dự khóa học này là các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty; Trưởng, Phó các Đoàn thể, Hội Công ty; Trưởng, Phó các Ban xây dựng Đảng Công ty; Trưởng, Phó các Phòng ban Công ty; Bí thư, Phó Bí thư Chi, Đảng bộ cơ sở, Giám đốc, Phó giám đốc các Nông trường, Xí nghiệp, Bệnh viện Đa khoa, Công ty cổ phần. Chương trình học tập được các Thầy, Cô là giảng viên Trường chính trị tỉnh Bình Dương triển khai trong 3 ngày với 6 chuyên đề gồm: Đổi mới về XHCN ở Việt Nam, những thành tự và kinh nghiệm; Học tập tư tưởng HCM về đạo đức cách mạng và tu dưỡng đạo đức cách mạng trong tình hình hiện nay; Đường lối đối ngoại và hội nhập quốc tế của Đảng, Nhà nước Việt Nam hiện nay; Nội dung cơ bản trong đường lối, chính sách phát triển kinh tế Việt Nam hiện nay; Vấn đề mới trong đường lối, chính sách phát triển văn hóa, xã hội của Đảng và Nhà nước trong công cuộc đổi mới; Cải cách hành chính và xây dựng đạo đức công vụ cho cán bộ công chức.

Qua lớp học nhằm bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới và kỹ năng nghiệp vụ, nhận thức về chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Đảng trong tình hình mới. Kết thúc khóa học, các học viên đã làm bài viết cuối khóa và được cấp giấy chứng nhận đã qua lớp đào tạo bồi dưỡng do Trường chính trị tỉnh Bình Dương cấp.

Việt Quang

Scroll to Top