Đảng ủy Cao su Dầu Tiếng tổng kết việc thực hiện các nghị quyết của Đảng


Hình 1: Đồng chí Nguyễn Văn Minh – Tỉnh ủy viên – Phó trưởng Ban tổ chức tỉnh ủy Bình Dương tặng bằng khen cho 13 Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2013-2017)

Sáng nay 15/5, tại hội trường Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng, Đảng ủy Công ty đã tổ chức hội nghị tổng kết các nghị quyết và chỉ thị 05-CT/TW của Đảng. Đồng chí Nguyễn Văn Minh – Tỉnh ủy viên – Phó trưởng Ban tổ chức tỉnh ủy Bình Dương; đồng chí Nguyễn Tấn Đạt – Phó bí thư thường trực tỉnh Đoàn Bình Dương; đồng chí Lê Thanh Hưng – Tỉnh ủy viên – Bí thư Đảng ủy – Tổng giám đốc công ty đã đến dự.


Hình 2: Đồng chí Lê Thanh Hưng – Tỉnh ủy viên – Bí thư Đảng ủy – Tổng giám đốc công ty tặng giấy khen của Đảng ủy công ty cho các tập thể xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”

Đảng bộ Công ty hiện có 19 tổ chức cơ sở Đảng (14 Đảng bộ cơ sở và 05 chi bộ cơ sở); có 64 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, tổng số đảng viên hiện có 1.201 đồng chí, nữ 331 đồng chí, dự bị 88 đồng chí. Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, khóa X về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”. Đảng ủy các cấp triển khai nhiệm vụ gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được 14 cuộc với 1.663 cán bộ, đảng viên từ Công ty đến cơ sở tham gia nghiên cứu, học tập đạt 98%. Đã có 55 đồng chí được cử đi học cao cấp chính trị, 164 đồng chí học lớp trung cấp chính trị, phối hợp với huyện ủy Dầu Tiếng mở 21 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 977 đảng viên mới. Đảng ủy công ty đã triển khai, quán triệt Nghị quyết 25-NQ/TW về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Qua 5 năm triển khai thực hiện đã tạo được sự đồng thuận cao của công nhân lao động, đoàn kết, gắn bó cùng công ty vượt qua khó khăn thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đề ra, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong toàn Công ty trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm “Phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt”. Tổ chức tốt việc tuyên truyền, vận động tập hợp công nhân lao động thực hiện tốt các Chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Công ty đến cơ sở theo hướng tinh gọn, hoạt động có hiệu quả, phát huy sức mạnh của công nhân lao động trong phong trào thi đua lao động sản xuất với mục tiêu “Công nhân giàu, Công ty mạnh”. Triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; với mô hình “Gần công nhân, sát công nhân, lắng nghe và chia sẽ với công nhân”, theo đó đã tổ chức đối thoại định kỳ 8 lần với hơn 550 cuộc, có hơn 17.651 lượt công nhân lao động tham gia. Tổ chức Đoàn thanh niên công ty đã triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của BCH TW Đảng khóa X và Chương trình hành động số 76 của Tỉnh ủy Bình Dương thực hiện Nghị quyết số 25 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”. Qua 10 năm thực hiện, đoàn thanh niên công ty đã giữ vững và phát huy tốt vai trò của tổ chức Đoàn trong các lĩnh vực. Công tác tuyên truyền giáo dục được nâng cao chất lượng, nhất là về chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên. Nhiều mô hình giải pháp mới đạt hiệu quả trong lao động sản xuất, các sáng kiến làm lợi cho công ty được phát huy.


Hình 3: Đồng chí Lê Thanh Hưng – Tỉnh ủy viên – Bí thư Đảng ủy – Tổng giám đốc công ty tặng giấy khen của Đảng ủy công ty cho các tập thể xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”


Hình 4: Đồng chí Huỳnh Thị Cẩm Hồng – Phó bí thư Thường trực Đảng ủy công ty tặng giấy khen cho các cá nhân xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”


Hình 5: Đồng chí Nguyễn Văn Minh – Phó bí thư Đảng ủy – Phó tổng giám đốc công ty tặng giấy khen cho các cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”

Với những kết quả đạt được, đã có 13 cá nhân được tỉnh ủy Bình Dương tặng bằng khen về thành tích “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2013-2017)”. Đảng ủy công ty tặng giấy khen cho 4 tập thể và 15 cá nhân được về thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 2 năm (2016-2017)”; 4 tập thể và 15 cá nhân được tặng giấy khen về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”./.

Việt Quang

Scroll to Top