CÔNG TY TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG ĐỐI TƯỢNG 4 NĂM 2018


Hình 1: Ông Nguyễn Văn Minh – Phó bí thư Đảng ủy – Phó tổng giám đốc công ty phát biểu

Từ ngày 21 đến ngày 24/05/2018, Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng phối hợp với Hội đồng giáo dục Quốc phòng và an ninh huyện Dầu Tiếng tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng đối tượng 4 năm 2018 cho 368 cán bộ, đảng viên. Đến dự khai giảng có Ông Nguyễn Văn Minh – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc công ty; ông Nguyễn Đình Hùng – Phó Chỉ huy Trưởng, Tham mưu Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Dầu Tiếng, thành viên Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện Dầu Tiếng.


Hình 2: Báo cáo viên Nguyễn Đình Hùng – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Dầu Tiếng, thành viên Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện Dầu Tiếng.

Lớp học đã được các báo cáo viên của Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện Dầu Tiếng triển khai các chuyên đề về đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về bảo vệ An ninh quốc gia, xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng trong tình hình mới; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Nội dung cơ bản của Luật quốc phòng, an ninh quốc gia, nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh, dân quân tự vệ, biên giới quốc gia, biển Việt Nam, pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên. Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách pháp luật của nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, anh ninh trong tình hình mới và chuyên đề về phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam.


Hình 3: Cán bộ, đảng viên tham gia Lớp học

Qua lớp học, nhằm giới thiệu cho lực lượng đảng viên trẻ về tình hình chung trong công tác bảo vệ an ninh chính trị, bảo vệ chủ quyền biên giới, chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới. Từ đó, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về các chính sách pháp luật, tôn giáo của đảng và nhà nước ta trong tình hình mới.

Việt Quang

Scroll to Top