Công đoàn Cao su Việt Nam giao ban trực tuyến công tác quản lý sử dụng tài chính Công đoàn

Ngày 22/9, Công đoàn CSVN đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác quản lý sử dụng tài chính tài sản Công đoàn tại các cấp Công đoàn trong tình hình hiện nay do Công đoàn Cao su Việt Nam chủ trì. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại 64 điểm cầu, gồm điểm cầu chính tại Công đoàn Cao su Việt Nam và 63 điểm cầu tại các Công đoàn Công ty, đơn vị trực thuộc.

Tại điểm cầu Công đoàn Cao su Dầu Tiếng

Dự hội nghị giao ban trực tuyến có ông Nguyễn Văn Minh – Thành viên HĐTV – Phó bí thư Đảng uỷ – Phó Tổng giám đốc công ty, bà Lý Thiện Nữ – UV BTV – Chủ tịch Công đoàn Công ty cùng hơn 40 đại biểu là chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn, trưởng ban tài chính công đoàn cơ sở.

Hình 1: ông Nguyễn Mạnh Hùng – UV BCH TLĐLĐVN – Chủ tịch Công đoàn CSVN chủ trì hội nghị

Tại hội nghị giao ban các đại biểu đã được nghe và thảo luận các nội dung như: quy chế chi tiêu nội bộ tại Công đoàn cấp trên cơ sở cũng như Công đoàn cấp cơ sở; việc thu, nộp kinh phí nghĩa vụ, kinh phí tiết giảm theo nghị quyết 9c và phân phối kinh phí theo nghị quyết 7b của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Qua đó, các đại biểu dự hội nghị sẽ củng cố thêm sự nhận thức về những thay đổi về các chính sách được qui định do Công đoàn cấp trên và áp dụng một các linh hoạt vào tình hình thực tế tại đơn vị nhưng phải bám sát việc thực hiện theo qui định.

Hình 2: Đại biểu dự Hội nghị giao ban tại điểm cầu Công đoàn Cao su Dầu Tiếng

Đặc biệt, Hội nghị cũng phân tích và chỉ ra sự ảnh hưởng của đại dịch Covid – 19 đến việc triển khai việc miễn, nộp chậm kinh phí Công đoàn; Những thay đổi trong việc quản lý tài chính tài sản Công đoàn do chuyển đổi Công đoàn cấp trên cơ sở thành Công đoàn cấp cơ sở.

Việt Quang

Scroll to Top