CÔNG ĐOÀN CAO SU DẦU TIẾNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN NĂM 2018


Hình 1: Ông Lê Văn Kim – Chủ tịch Công đoàn Công ty phát biểu với hội nghị

Sáng ngày 03/5/2018, Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng tổ chức Hội nghị tập huấn cán bộ công đoàn năm 2018, nhiệm kỳ 2017 – 2022 cho đội ngũ cán bộ công đoàn trong toàn Công ty. Về dự và triển khai nội dung tập huấn lần này có thạc sĩ Trần Đức Phương – Hiệu trưởng Trường Trung cấp Công đoàn TP Hồ Chí Minh; ông Phan Mạnh Hùng – UV BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam – Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam; ông Lê Thanh Hưng – Tỉnh ủy viên – Bí thư Đảng ủy – Tổng giám đốc Công ty; Lãnh đạo UBKT và Ban Tài chính Công đoàn Cao su Việt Nam. Tham gia tập huấn có hơn 130 cán bộ Công đoàn gồm BCH Công đoàn Công ty, Ủy viên Ủy Ban kiểm tra Công đoàn Công ty, Trưởng và Phó Ban Công đoàn Công ty, Ủy viên BCH Công đoàn cơ sở và các đồng chí Kế toán Công đoàn cơ sở.


Hình 2: Ông Phan Mạnh Hùng – UV BCH Tổng LĐLĐ VN – Chủ tịch Công đoàn CSVN triển khai nội dung

Hội nghị tập huấn đã được nghe ông Phan Mạnh Hùng triển khai những thông tin hết sức có giá trị về quá trình cổ phần hóa Công ty mẹ – Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG), chiến lược phát triển VRG sau cổ phần hóa, vai trò của Công đoàn Cao su Việt Nam trong quá trình cổ phần hóa VRG và một số nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn Cao su Việt Nam trong thời gian tới. Hội nghị cũng được nghe thạc sĩ Trần Đức Phương triển khai nội dung tác động của hội nhập quốc tế đối với lao động và hoạt động Công đoàn, nội dung và phương pháp hoạt động Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần. Bên cạnh đó Hội nghị đã được nghe Lãnh đạo các Ban Công đoàn Cao su Việt Nam triển khai nội dung công tác của UBKT Công đoàn và công tác thu – chi tài chính Công đoàn.


Hình 3: Thạc sĩ Trần Đức Phương – Hiệu trưởng Trường Trung cấp Công đoàn Tp. HCM triển khai nội dung

Hội nghị tập huấn nhằm góp phần nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ công tác công đoàn cho các cán bộ công đoàn cơ sở, nhất là các cán bộ mới tham gia công tác công đoàn. Hội nghị tập huấn sẽ diễn trong 3 ngày, một ngày tại công ty và 2 ngày đi thực tế tại thành phố Vũng Tàu./.

QuangTran – Văn Hải

Scroll to Top