Chi bộ cơ sở Phòng Kỹ thuật hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, tích cực trong công tác xây dựng Đảng, tỉ lệ kết nạp đảng viên mới đạt 200%

Chi bộ cơ sở Phòng Kỹ Thuật được thành lập theo Quyết định số 304-QĐ/ĐU của Đảng ủy Công ty ngày 27/09/2019, Chi bộ được Ghép từ 02 Chi bộ: Chi bộ Kỹ thuật Nông nghiệp và Chi bộ Kỹ thuật Công nghiệp, được Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty chỉ định Ban Chấp hành Chi bộ mới gồm có 05 đồng chí: 01 Bí thư, 01 Phó Bí thư và 03 Chi ủy viên; Chi bộ có 23 đảng viên chính thức không có đảng viên dự bị. Trong đó, có 06 đảng viên là nữ, có 01 đảng viên là Phó Tổng Giám đốc Công ty, 01 đảng viên là Trưởng phòng, 04 đảng viên là Phó trưởng phòng. Tất cả đảng viên trong Chi bộ đều có trình độ Đại học và trên đại học.

Hình 1: Đ/c Huỳnh Thị Cẩm Hồng – Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Công ty trao thưởng cho Đảng viên xuất sắc

Năm 2019, sản lượng công ty thực hiện được 28.072 tấn/27.540 tấn; Trong đó, sản lượng công ty tự khai thác là 26.866 tấn, năng suất bình quân 1,96 tấn/ha, đạt 101% kế hoạch năm, vượt 266 tấn so với kế hoạch. Sản lượng nhượng quyền khai thác là 1.206 tấn, năng suất 1,78 tấn/ha đạt 128,3%. Tham mưu thực hiện công tác tái canh trên 07 nông trường với diện tích 752,51 ha. Kiểm tra việc sản xuất, cung cấp cây giống cho công ty, đảm bảo chất lượng nguồn cây giống phục vụ trồng tái canh. Chăm sóc vườn cây, phòng trị bệnh kịp thời, quản lý qui trình ISO trong sản xuất, quản lý rừng bền vững và công tác quản lý đất đai, phòng chống cháy. . . Tham mưu xây dựng phương án quản lý rừng bền vững và đã được tổ chức GFA đánh giá, cấp chứng chỉ rừng với quy mô diện tích 4.000 ha theo Bộ tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững VFCS ST1003:2019. Công ty đạt danh hiệu 100 doanh nghiệp phát triển bền vững. Công tác quản lý môi trường được thực hiện theo ISO 14001-2015. Kiểm tra, duy tu hệ thống xử lý nước thải các nhà máy chế biến và Bệnh viện Đa khoa đảm bảo hoạt động ổn định đạt chuẩn quy định. Tổ chức công tác nghiên cứu – bố trí thí nghiệm trên vườn cây ổn định. Sắp xếp bảo trì thiết bị chế biến hoạt động ổn định với trị giá hơn 6,8 tỉ đồng. Trang bị 11 bộ biến tần cho máy ép kiện của các nhà máy và thiết bị đo tự động thông số Amoni của nước thải sau xử lý, giá trị đầu tư gần 2,4 tỷ đồng. Thực hiện Dự án chuối cấy mô tại Thanh An với diện tích kinh doanh 102,77ha  với tổng số 182.551 cây; Vườn chuối đang phát triển khá tốt, thị trường tiêu thụ ổn định. Năm 2019, dự án đã có lợi nhuận hơn 9,14 tỷ đồng. Tiền lương bình quân năm 2019 đạt hơn 10,7 triệu đồng/người/tháng.

Hình 2: Đ/c Huỳnh Thị Cẩm Hồng – Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Công ty tặng hoa chức mừng Ban Chỉ uỷ Chi bộ Phòng Kỹ Thuật nhiệm kỳ 2020 – 2025

Năm 2019, Chi ủy thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Nghị quyết, chương trình kiểm tra, giám sát của Chi bộ hàng năm. Đề ra chủ trương nhiệm vụ và biện pháp, xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình. Trong nhiệm kỳ 2017 – 2020, kết nạp mới 02 đảng viên, so với Nghị quyết đề ra đạt 200%. Hàng năm chi ủy xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát từ 01 đến 02 đồng chí, kết quả các đồng chí thực hiện tốt nội dung kiểm tra, giám sát, khuyến khích và tạo điều kiện cho đảng viên, CB CNV học tập và nâng cao nghiệp vụ. Tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện triển khai việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của đảng.

Tổ chức đoàn thể thường xuyên thăm hỏi, công nhân ốm đau, hữu sự 57 suất, giải quyết cho 02 lượt công đoàn viên vay không lãi để làm kinh tế gia đình, vận động đóng góp ủng hộ đồng bào bị thiên tai 24,3 triệu đồng. Tặng quà cho 21 học sinh là con cán bộ CNV có học lực xuất sắc và 02 em trúng tuyển đại học; Xét cho 04 cán bộ CNV tham quan du lịch trong nước và ngoài nước. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo. Tập thể phòng đạt danh hiệu xuất sắc, 26 lượt cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, 01 cá nhân nhận được Bằng khen Chính phủ, 06 cá nhân nhận bằng khen UBQLVNN tại doanh nghiệp, 02 lượt cá nhân nhận bằng khen cấp Tập đoàn, 02 cá nhân được Công ty khen.

Trong năm 2020, cán bộ công nhân viên phòng kỹ thuật quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, tiếp tục học tập Nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với làm theo TTTGĐĐ HCM. 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Chi bộ hằng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Tổ chức Công đoàn đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ. Phấn đấu trong nhiệm kỳ kết nạp 02 đảng viên mới trở lên. Tham gia đầy đủ các hoạt động phong trào. Phấn đấu thu nhập bình quân từ 10 triệu đồng/người/tháng trở lên.

Việt Quang

Scroll to Top