Cao su Dầu Tiếng sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2020

Chiều ngày 07/10, công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng đã sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2020.

Hình 1: Toàn cảnh Hội nghị Giao ban – Sơ kết hoạt động SXKD quý 3 và 9 tháng năm 2020

Qua 9 tháng, Công ty đã thực hiện được hơn 20.186 tấn mủ nguyên liệu (26.600 tấn); trong đó lượng cao su khai thác hơn 15.922 tấn mủ cao su, đạt 57,44% kế hoạch và thu mua từ vườn cao su tiểu điền là 4.263,8 tấn. Các nông trường có tỷ lệ thực hiện cao là nông trường Minh Hoà (66,27%), Long Hoà 64,04% và nông trường An Lập (59,94%); Lũy kế tổng sản lượng chế biến của Công ty đến cuối tháng 9 hơn 20.525 tấn mủ cao su quy khô, đạt 49,79% kế hoạch. Tổng Sản lượng mủ cao su thành phẩm tiêu thụ đạt 21.962 tấn đạt 53%. Giá tiêu thụ bình quân gần 33 triệu đồng/tấn. Doanh thu cao su đạt 719,57 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 21,79 triệu USD; Tổng lợi nhuận trước thuế 146,7 tỷ đồng. Đến nay, Công ty đã chi trả các khoảng tiền lương, thưởng, BHXH, chăm sóc sức khoẻ và trang cấp PHLĐ kịp thời đến tay người lao động. Bình quân thu nhập tháng 8/2020 đạt 8,54 triệu đồng/người/tháng.

Hình 2: Các công ty cổ phần trực thuộc tham dự hội nghị sơ kết qua cầu truyền hình trực tuyến

Song song đó, nhằm động viên tinh thần thi đua lao động sản xuất theo từng tháng của các đơn vị, tại hội nghị ban tổng giám đốc công ty đã tặng giấy khen và tiền thưởng 5 triệu đồng cho đơn vị nông trường cao su Bến Súc đã có thành tích hoàn thành kế hoạch khai thác tháng 9 năm 2020 với tỉ lệ trên 13% kế hoạch.

Hình 3: ông Nguyễn Quốc Việt – Tổng giám đốc công ty trao thưởng nông trường Cao su Bến Súc

Hội nghị đã kịp thời đánh giá và đề ra phương hướng hoạt động trong 3 tháng còn lại của năm 2020 với sự quyết tâm cao phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020.

Việt Quang

Scroll to Top