Cao Su Dầu Tiếng “Một Năm Thắng Lợi Trong Hoạt Động Sản Xuất Kinh Doanh”


Hình 01: Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tặng lẵng hoa chúc mừng Hội nghị

Nhìn chung năm 2017, các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra về khai thác sản lượng, thu mua mủ tiểu điền, chế biến, tiêu thụ sản phẩm, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, tiền lương bình quân… các kết quả đều phấn khởi, thắng lợi. Đó là ý kiến phát biểu của ông Trần Ngọc Thuận – Bí thư Đảng ủy – Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.


Hình 02: Ông Trần Ngọc Thuận – Bí thư Đảng ủy – Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Trong không khí vui tươi, phấn khởi đón chào Xuân Mậu Tuất năm 2018 và chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày thành thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2018). Sáng ngày 01/2, Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng đã long trọng tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017. Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Minh Triết – Nguyên Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, ông Trần Thanh Khê – Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, ông Trần Ngọc Thuận – Bí thư Đảng ủy – Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, ông Trần Thanh Liêm – Tỉnh ủy viên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương.


Hình 03: Ông Trần Thanh Liêm – Tỉnh ủy viên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương tặng lẵng hoa chúc mừng Hội nghị


Hình 04: Ông Trần Ngọc Thuận – Bí thư Đảng ủy – Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tặng lẵng hoa chúc mừng Hội nghị

Năm 2017, tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn còn nhiều khó khăn tác động, sản lượng mủ cao su tiếp tục giảm do thanh lý, tái canh vườn cây, ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh, đầu tư của Công ty và thu nhập của người lao động. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy và Hội đồng thành viên Công ty, sự điều hành năng động, sáng tạo của Ban Tổng Giám đốc Công ty, các Đoàn thể – Hội Công ty làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục. Công ty đã quan tâm bảo đảm được việc làm và chăm lo tốt đời sống cho người lao động, thực hiện có hiệu quả các giải pháp trong sản xuất kinh doanh, quyết liệt trong việc tiết giảm suất đầu tư nhằm hạ giá thành sản xuất. Vượt qua khó khăn, giữ vững sản xuất kinh doanh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.


Hình 05: Ông Trần Thanh Liêm – Tỉnh ủy viên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương và ông Trần Thanh Khê – Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối DNTW thừa ủy quyền trao của Thủ tướng Chính phủ trao Bằng khen và tặng hoa cho các cá nhân


Hình 06: Ông Trần Ngọc Thuận – Bí thư Đảng ủy – Tổng Giám đốc VRG thừa ủy quyền Bộ trưởng Bộ NN&PTNT trao Bằng khen cho tập thể Công ty và các cá nhân

Khai thác sản lượng mủ cao su 28.422 tấn/25.000 tấn, đạt tỷ lệ 113,69%, vượt kế hoạch 3.422 tấn; thu mua mủ tiểu điền 16.749 tấn/12.800 tấn, đạt tỷ lệ 130,85%, vượt kế hoạch 3.949 tấn. Chế biến 45.629 tấn sản phẩm, đạt 119,14% kế hoạch, chất lượng sản phẩm luôn được duy trì, uy tín thương hiệu Cao su Dầu Tiếng được khách hàng 40 quốc gia, vùng lãnh thổ thuộc 5 châu lục tín nhiệm. Tiêu thụ sản phẩm 45.509 tấn, đạt tỷ lệ 120,40% kế hoạch, trong đó xuất khẩu 30.602 tấn, đạt tỷ lệ 107% kế hoạch. Tổng doanh thu sản xuất kinh doanh 2.299 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 123,69% kế hoạch; trong đó doanh thu cao su 1.884 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 126,84% kế hoạch (kim ngạch xuất khẩu là 57,57 triệu USD). Tổng lợi nhuận trước thuế 656 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 132,60% kế hoạch. Các khoản đã nộp ngân sách 184 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 126,07% kế hoạch. Các khoản nộp Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam 280 tỷ đồng, đạt 132,66% kế hoạch.Tiền lương bình quân 6,31 triệu đồng/người/tháng, đạt tỷ lệ 114,68% chỉ tiêu Nghị quyết Hội nghị Người lao động năm 2017 đã đề ra; thu nhập bình quân 8,09 triệu đồng/người/tháng.

Công ty đã quy hoạch diện tích đất để phát triển dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại các nông trường Thanh An, Minh Tân, Long Hòa với tổng diện tích 2.074,61 ha. Trên cơ sở đó, Công ty ký kết các hợp đồng ghi nhớ với các đơn vị đối tác làm cơ sở thực hiện dự án trên. Thực tế hiện nay, Công ty đã liên doanh với Công ty CP nông nghiệp U&I thực hiện thí điểm dự án trồng chuối cấy mô với quy mô diện tích 117,08 ha tại nông trường Thanh An. Tiến độ thực hiện dự án tính đến cuối năm đã trồng được 95,67 ha và bắt đầu thu hoạch từ đầu tháng 11/2017; đang triển khai trồng tiếp 21,41 ha. Ngoài ra, Công ty đã góp vốn vào các Công ty con, Công ty cổ phần với tổng số tiền 108,59 tỷ. Hầu hết các Công ty con, Công ty cổ phần và các dự án đều hoạt động ổn định, có hiệu quả.


Hình 07: Ông Trần Ngọc Thuận – Bí thư Đảng ủy – Tổng Giám đốc VRG trao Cờ thi đua xuất sắc của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam cho Công ty


Hình 08: Ông Nguyễn Tấn Đạt – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Bình Dương trao cờ thi đua xuất sắc cho Đoàn Thanh niên Công ty

Thông qua các phong trào thi đua, công ty có 04 cá nhân được Bằng khen của Thủ tướng chính phủ; 06 tập thể và 14 cá nhân được Bằng khen của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 129 cá nhân được Bằng khen và 19 tập thể đạt danh hiệu lao động xuất sắc cấp Tập đoàn; 5.354 CB.CNLĐ đạt lao động tiên tiến; 139 người đạt CSTĐ cấp cơ sở; 74 tập thể đạt lao động tiên tiến và 08 tập thể lao động xuất sắc cấp Công ty. Công ty được tặng Bằng khen của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bằng khen của UBND tỉnh Bình Dương, Cờ thi đua của Tập đoàn CN Cao su Việt Nam.


Hình 09: Ông Trần Ngọc Thuận – Bí thư Đảng ủy – Tổng Giám đốc VRG trao Bằng khen và cờ thi đua xuất sắc của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam cho các tập thể

Với truyền thống đoàn kết, quyết tâm cao, tập trung trí tuệ, tập thể lãnh đạo Công ty và công nhân lao động tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng; tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự vững mạnh; mở rộng và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; ổn định việc làm, đảm bảo thu nhập, đời sống cho người lao động; gắn nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty với phát triển kinh tế – xã hội, Quốc phòng – An ninh của địa phương; quyết tâm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018.

Khai thác 27.740 tấn mủ cao su, trong đó sản lượng tự khai thác là 26.500 tấn, sản lượng nhượng quyền khai thác là 1.240 tấn, năng suất bình quân 1,77 tấn/ha; mua mủ tiểu điền 13.000 tấn; chế biến: 40.740 tấn; tiêu thụ 40.740 tấn, trong đó sản phẩm xuất khẩu 32.600 tấn; tổng doanh thu 2.123 tỷ đồng, trong đó doanh thu cao su 1.563 tỷ đồng. Quản lý tốt giá thành, tích cực trong công tác tiêu thụ, đảm bảo đạt lợi nhuận từ 6,5 triệu đồng/tấn trở lên. Chăm sóc tốt 14.963,75 ha vườn cây kinh doanh và 8.949,29 ha vườn cây KTCB; tái canh trồng mới 1.556,46 ha bằng bầu có tầng lá, đúng thời vụ, đúng quy trình kỹ thuật, tỷ lệ cây sống 100% phát triển tốt, định hình ngay từ năm đầu. Tập trung chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho CB.CNLĐ, sắp xếp lao động hợp lý, đảm bảo việc làm ổn định cho người lao động; tiền lương bình quân đạt từ 6 triệu đồng/người/tháng trở lên.

Với truyền thống Anh dũng trong đấu tranh và Anh hùng trong lao động, tập thể cán bộ, công nhân lao động Công ty giữ vững tinh thần đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu vươn lên xây dựng Công ty ngày càng vững mạnh, xứng đáng với danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” và “Anh hùng lao động” trong thời kỳ đổi mới; phấn đấu vì mục tiêu “công nhân giàu, Công ty mạnh”./.

Văn Hải

Scroll to Top