382 – Thông báo tổ chức đấu giá nhượng bán quyền khai thác mủ cao su trên vườn cây thanh lý, tái canh năm 2019 (Gói 3, 8) (Lần 3)

Scroll to Top