CÔNG TY TNHH MTV CAO SU DẦU TIẾNG
CÔNG BỐ THÔNG TIN - CÔNG TY TNHH MTV CAO SU DẦU TIẾNG

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Một số vấn đề có liên quan đến các dự án phát triển cao su của công ty tại Campuchia

Vào tháng 05 năm 2018, công ty Goodyear gửi email cho Công ty chúng tôi, nêu lên một số vấn đề có liên quan...