CÔNG TY TNHH MTV CAO SU DẦU TIẾNG
  Tin tức Archives - CÔNG TY TNHH MTV CAO SU DẦU TIẾNG

NÔNG TRƯỜNG CAO SU TRẦN VĂN LƯU VƯỢT KẾ HOẠCH SẢN LƯỢNG 365 TẤN...

Chiều ngày 08/01/2019, Nông trường cao su Trần Văn Lưu trực thuộc Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng đã tổ chức Hội...

Xí nghiệp Chế Biến Cao su Dầu Tiếng quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm...

   Chiều ngày 08/01, Xí nghiệp Chế biến trực thuộc Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng vừa tổ chức Hội nghị Đại...

Nông trường Cao su Bến Súc hoàn thành xuất sắc nghị quyết Hội nghị...

   Chiều ngày 07/01, Nông trường Cao su Bến Súc vừa tổ chức Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2019. Ông Nguyễn...

NÔNG TRƯỜNG CAO SU MINH THẠNH HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ NĂM 2018

   Chiều ngày 07/01/2019, Nông trường cao su Minh Thạnh trực thuộc Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng đã tổ chức Hội...

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY KIỂM TRA VƯỜN CÂY

   Sáng ngày 03/01/2019, ông Lê Thanh Hưng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao...

Công đoàn Khối Cơ Quan công ty: Hoàn thành xuất sắc nghị quyết Hội...

   Chiều ngày 26/12, Công đoàn Khối Cơ Quan công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng vừa tổ chức hội nghị người lao...