345 – Công văn hướng dẫn bổ sung công tác thống kê trên phần mềm Ban KHĐT (TGĐ duyệt)

Nội dung chỉ dành cho thành viên, vui lòng đăng nhập để xem.
Lưu ý: thành viên sử dụng các tính năng Eoffice hay Quản lý văn bản phải đăng nhập bằng tài khoản riêng được cấp tương ứng với từng tính năng ở danh mục dọc bên trái.